Inicio
Recopilación de animacións didácticas


Debuxo Diedrom. Animación para crear pezas en 3D, poder rotalas e velas. Fai as vistas e podes velas. Moi interesante para iniciación a diédrico.
  Abatemento. Animación para explicar os abatementos das vistas diédricas dunha peza.
  Abatemento 2. Outro exemplo para ver o abatemento das vistas dunha pez

Electricidade Motor. Animación dun motor eléctrico trifásico cunha xaula de ardilla
  Motor2. Simulación moi interesante sobre o funcionamento dun motor de corrente continua. Perfecto para ver o fundamento.
  Diferencia AC/DC. Simulacion simple para diferenciar Corriente Alterna e Corriente Continua.
  AC. Circuito de Alterna con unha resistencia. Simulación e movemento fasorial.
  AC. Circuito de Alterna con un Condensador. Desfase e movemento fasorial.
  AC. Circuito de Alterna con unha Bobina. Desfase e movemento fasorial.
  AC. Circuito de Alterna RC. Comportamento con 2 elementos (R e C). Fasores do circuito.
  AC. Circuito de Alterna RLC. Comportamento con 3 elementos (R, L e C). Fasores do circuito.
  AC. Simulación do comportamento fasorial nun circuito de AC con distintos elementos: resistencia, bobina e condensador
  Xerador AC. Simulación dun xerador tipo Alternador.
  Dinamo. Simulación dun xeradorde corrente continua DC, ainda que non constante.
  Electricidade. Animación sobre a distribución da electricidade dende a producción hasta os puntos de consumo.
  Electromagnetismo. Simulación sobre distintos aspectos do fenómeno do magnetismo. Orixen e causas do magnetimo. Simple e didáctica.
  Electromagnetismo2. Simulación sobre o fenómeno de Faraday, para ver como podemos producir corriente con un imán.
  Electromagnetismo3. Apuntes e principios animados a un nivel moi básico. Interesante para iniciarse.
  Electromagnetismo4. Animación de como o campo magnético pode realizar traballo.

Materiais Aceiro. Completa exposición animada sobre a obtención do aceiro, o seu uso industrial e a súa reciclaxe.
  Diagrama de equilibrio. Completa exposición animada sobre os diagramas de equilibrio dos distintos tipos de aliaxes.
  Ensaio de tracción. Curiosa simulación dunha máquina de ensaios de tracción. Permite escoller o tipo de aceiro (% de Carbono) e fai o diagrama de tracción.
  Diagrama TTT. Mapa do comportamento do aceiro nos distintos tipos de tratamentos térmicos.

     
     
     
     

Creado por Ramónπ.